Hoppa till innehåll

Airwall

Airwall är en patenterad portabel fläkt med tre hastighetslägen som skyddar dig från att inandas de giftiga och illaluktande ämnen som uppstår då vi färgar, bleker och permanentar ditt hår.

Den placeras i vårt specialdesignade förkläde som har en inbyggd joniseringsenhet som binder samman klippdamm och andra partiklar och får dem att snabbt falla till golvet.

Vi har detta för våra att skydda våra kunder och våra frisörer.

En studie framtagen av Lunds Universitet mellan åren 1983-2001 visar att heltidsanställda frisörer löper 20 procent högre risk att föda tillväxthämmade barn.

I en rapport från Arbetsmiljöverket ”Frisör, drömyrke!” uppger var tredje frisör att hon/han har återkommande problem med huvudvärk och irriterade luftvägar. En modern frisersalong innehåller många typer av föroreningar som kan ge upphov till besvär och sjukdomar. Källa: Uttalande från Frisörernas branschförbund i intervju i SR 20 november 2006.

Ammoniakgas är en av de vanligaste som är irriterande för luftvägar. Ammoniakgas har påvisats som ett ämne som ger upphov till astma och allergier. Hårspray innehåller många små partiklar som svävar runt i luften och fastnar på lungorna.

Mer information: www.airwall.se

Air Wall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *